LinkedIn

Voeg mij nu toe aan uw professionele netwerk op LinkedIn.

Een Nieuwe Website

Op deze vernieuwde website kunt u enkele van mijn projecten vinden, tevens kunt u lessen downloaden die ik heb gemaakt.

Download mijn CV

Met behulp van de pijl hieronder kunt u mijn CV downloaden.

Home


Nieuwe les - Heksenjacht!

Kijk snel naar de nieuwe les over heksenprocessen. Veel mensen denken dat heksenjacht een typische middeleeuwse bezigheid was. Maar dit klopt toch echt niet. De meeste processen komen uit de 16de en 17de eeuw. In een tijd dat men juist kritischer ging nadenken over geloof, de wereld en de mens.


De Skill Tree

Bij het voorbereiden van lessenseries kijk ik naar de onderlinge verschillen tussen leerlingen en hoe de motivatie van leerlingen positief te beïnvloeden. Op basis hiervan ben ik begonnen met het experimenteren met een Skill Tree. Het idee is om leerlingen een instrument mee te geven, waarmee ze hun eigen leren kunnen meten en observeren.

May 2017 | Reacties 0 | Geschiedenis
Heksenjacht!

Onbegrip over de acties van mensen in het verleden is een vrij veel voorkomend fenomeen bij leerlingen. Het is ook moeilijk om je in te leven in mensen die op een hele andere manier in het leven hebben gestaan dan zijzelf. Dat is ook de reden waarom we in de geschiedenisles vaak stilstaan bij standplaatsgebondenheid.

Jan 2017 | Reacties 0 | Geschiedenis
Memento Mori

Hoe kan het dat we vandaag de dag andere waarden van belang vinden dan mensen uit andere tijden? Binnen deze les gaan leerlingen kijken naar het leven van een horige boer uit de tijd van Monniken en Ridders.

May 2016 | Reacties 0 | Geschiedenis
In der Fuehrer's face

In de Eerste en Tweede Wereldoorlog hebben beide partijen propaganda ingezet. Het is belangrijk om leerlingen duidelijk te maken wat propaganda is. Propaganda is namelijk niet altijd even makkelijk te herkennen. Daarnaast is er altijd de vraag of propaganda gebruikt mag worden voor de “goede” zaak. In deze les gaan leerlingen deze vragen bestuderen aan de hand van een Disney filmpje.

Apr 2016 | Reacties 0 | GeschiedenisHet nieuwe uitlerlijk van de veiligheidscursus van de Radboud Universiteit.

RU Secure

Bij deze opdrachten kwamen meerdere problemen kijken die elk om hun eigen oplossing vroegen. In plaats van te werken met behulp van Adobe Photoshop en Illustrator moest ik kiezen voor een programma waarin mensen die minder vaardig met een computer zijn ook hun weg kunnen vinden. Uiteindelijk viel de keuze op Microsoft PowerPoint omdat dit programma gebruiksvriendelijk is.

Onderdelen van de cursus moesten worden aangevuld, delen van de tekst heb ik geredigeerd en daarnaast heb ik delen vertaald naar het Engels. Het geheel moest vervolgens ingevoegd worden in een Blackboard omgeving.

Belangrijke Spelers uit de Computer geschiedenis

De keuze voor Bill Gates en Steven Jobs was logisch omdat dit personen zijn die naast hun bijdrage, ook een grote bekendheid genieten bij onze leerlingen. De andere twee personen zijn minder bekend. Alan Turing stond met zijn ideeën aan de basis van de moderne computer zoals we hem nu kennen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte hij voor de Britse regering en was hij verantwoordelijk voor het kraken van de geheime codes van de Duitsers. De laatste persoon is Tim Berners-Lee, de persoon die aan het begin staat van het World Wide Web. Hij is verantwoordelijk voor de infrastructuur en de protocollen die het mogelijk maken dat u momenteel deze webpagina kunt bezoeken.

Natie en Racisme

Op de Radboud Universiteit heb ik het vak Aspecten van de Politieke Geschiedenis gevolgd. Doel van dit vak was in de grote ideologische stromingen van de negentiende en twintigste eeuw te onderzoeken en duiden. Binnen dit vak kregen de studenten de opdracht om een poster te maken om een deel van de stof te visualiseren. In deze poster moesten wij de denkbeelden van een historisch figuur weergeven.

Ik ben aan de slag gegaan met een tekstfragment uit Mein Kampf, het boek waarin Adolf Hitler zijn ideeën uit de doeken deed. Binnen de poster geef ik enkele centrale begrippen weer die betrekking hebben op nationalisme en racisme. Ook in het kleurgebruik heb ik getracht de symboliek van de Nazi’s terug te laten komen. Zo gebruik ik voornamelijk rood en zwart, de kleuren die voor de Nationaalsocialisten bloed en bodem representeerde. Daarnaast is er een schema weergegeven dat gebruikt werd om de indeling Duitser en Jood te visualiseren.

Donau-Zwarte zeekanaal

In het kader van het vak Staatsutopieën heb ik en kort onderzoek gedaan naar het Donau-Zwarte zeekanaal. Dit kanaal, dat symbool stond voor de communistische droom, was een megalomaan project van de Roemeense dictator Nicolae Ceaușescu en zijn voorganger Gheorghe Gheorghiu-Dej.

De poster laat enkele thema’s zien die centraal staan bij de ideologie achter dit project. De kleur blauw staat voor de naam die het regime aan het kanaal gaf; de blauwe snelweg. Het rood in de poster representeert het communisme. In het wapen van de communistische republiek Roemenië staan verwijzingen naar de natuur en het landschap, maar ook naar de industriële voortuitgang in de vorm van een boortoren. De communistische leiders die verbonden waren met het project zijn eveneens terug te vinden. De titel van de poster, Canalul Mortii, was de bijnaam die de inwoners van Roemenië aan het kanaal gaven, in het Nederlands is dit te vertalen als Kanaal van de dood.